x

   NTS-5000 Rubidowy Server PTP/NTP

  Serwer jest zgodny z ustawą o Czasie Urzędowym RP (Dz.U 56/2004 poz 548)  

 

broszura PDF

NTS5000 używa znakowania na niskim poziomie sprzętowym PHY (FPGA)

Ważne cechy:
 • STRATUM-1 NTP server (2U)
 • GRAND MASTER PTP/IEEE1588
 • GPS, GLONASS, GALILEO** DB
 • Max. 2 odbiorniki GNSS
 • HOLDOVER Rubidium & OCXO
 • Wewnętrzna precyzja 25ns
 • Od 2 do 6* LAN Ethernet
 • Izolacja informacyjna LAN
 • Każdy LAN ma własny stos IP
 • Sprzętowe znakowanie czsem
 • SNMPv3, MIB2 agent
 • RADIUS
 • MODBUS*
 • Autentykacja NTP i auto-key
 • MD5, RSA, DSA, SSL
 • IRIG-B, PPS, 10MHz
 • Zabezpieczenie odgromowe
 • 100% zgodny z NTP, SNTP, Chrony, PTP/IEEE1588
 • IBMsysplex                               

 

Serwer NTS-5000 dostarcza precyzyjny czas bezpośrednio do sieci komputerowej LAN z wykorzystaniem protokołów NTP i PTPv2/IEEE1588*.  Wyposażony standardowo w 2 interfejsy (LAN1, LAN2), może dzięki modułom I/O w formie kart oferować aż 10 nie-zależnych interfejsów sieciowych 1GE LAN3,4,5,6,7,8,9,10. Karty zapewniają ich wzajemną separację fizyczną i informacyjną (brak komunikacji TCP/IP).   Tak skuteczna izolacja kart I/O możliwa jest dzięki temu, że są one w rzeczywistości autonomicznym serwerem czasu synchronizowanym wewnętrznie sygnałem analogowym o wysokiej precyzji nanosekund.  

Każda karata I/O sterowana jest z poziomu układu FPGA oferującego sprzętowe PHY znakowanie czasem. Każda z 4 kart ma prywatny stos IP. Tryb High Cybersecurity ogranicza ilość wykorzystywanych LAN do jednego na każdą z max. 4 kart I/O, oferując tym samym prywatny stos IP dla każdego interfejsu LAN.

 

NTS-5000 może mieć max. 4 autonomiczne izolowane karty każda posiada po 2x LAN (LAN3-LAN10)

 

Tryb Standard Security pozwala używać wszystkie interfejsy (max. 10) LAN współdzieląc parami (LAN1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10) prywatny stos IP przypadający na parę interesów LAN tej samej karty I/O.  Izolacja kart pozwala użyć serwer do pracy zgodnej z ustawą o czasie urzędowym (Dz.U 56/2004 - 548), zapewniając izolację od Internetu.

NTS-5000 może pracować z max. 2 odbiornikami GNSS synchronizując czas jednocześnie do: GPS, GLONASS, GALILEO*, BEIDOU*.  Odbiorniki mogą być oddalone od siebie na odległość do 1.5km (700m od serwera).  Na zamówienie dostępna jest specjalna wersja odbiornika odporna na tzw.  GPS jamming i spoofing.  Zwiększa to bezpieczeństwo i umożliwia synchronizację nawet, gdy w okolicy zagłuszany jest GPS. Holdover OSC - to podwójny układ oscylatorów: kwantowy Rubidowy (Rb) i kwarcowy OCXO zapewniają długoterminowe utrzymanie czasu UTC w przypadku pracy bez anten i braku komunikacji z NMI.  Serwer może stanowić zapasowe źródło czasu dla innych serwerów czasu i posiada szereg interfejsów synchronizacyjnych (PPS, 10MHz).

Wersja uproszczona NTS-5000 LITE jest uproszczoną wersją serwera, nie zawierającą kwantowego oscylatora Rubidowego (Rb). Posiada on znacznie krótszy holdover, oparty wyłącznie o oscylator OCXO - jest dzięki temu znacznie atrakcyjniejszy cenowo od NTS-5000 z Rubidem. Serwer NTS-5000 i NTS-5000LITE mogą być na zamówienie dostarczone z układem redundantnych zasilaczy.

Widok tyłu std. serwera NTS-5000 wypozażonego w 2x LAN (LAN1-LAN2, brak kart LAN3-LAN6). Serwer z pojedynczym zasilaczem i z I/O: 1PPS, 10MHz, IRIG-B
 

Widok wersji rozbudowanej o 4x karty PTP. Każda karta jest niezależnym odizolowanym informacyjnie (brak TCP/IP) serwerem PTP/NTP.
 

Wersja specialna serwera z dystrybutorem 8x IRIG-B. Serwery takie są stosowane w energetyce, telekomunikacji i kierowaniu ruchem lotniczym. 

Widok tylniego panelu NTS-5000 w wersji w 4x kartami PTP/IEEE1588:

 

Specyfikacja techniczna NTS-5000

Model                  NTS-5000  
  max. 6x LAN (std. 2x LAN) Time Server Rubidium & OCXO
 
standardowy LAN 1,2
      2x  100/10Mbps (RJ45) 
 
dodatkowy LAN 3,4,5,6
      4x 1GE    (SFT & RJ45)  każdy z własnym stosem IP
 
TCP/IP       IPv4, IPv6, TCP, UDP - każdy LAN ma prywatny stos IP
 
zarządzanie i konfiguracja       HTTP, HTTPS, SSH, TELNET, SNMPv2,3* (USM 2574), RADIUS  
bezpieczeństwo       PKI Authentication, NTP Autokey, DSA, SSL, MD5, RSA
 
obsługa SYSLOG       tak
 
           
Precyzja                     GNSS       lepsza niż  15ns      (  15s x 10E-9 [s])  
LAN 3-6
      lepsza niż  10ns      (  10s x 10E-9 [s])  
LAN 1-2
      lepsza niż  10us      (  10s x 10E-6 [s])  
VLAN (WAN)       lepsza niż 100us      (100s x 10E-6 [s])
 
INTERNET       lepsza niż  10ms      (  10s x 10E-3 [s])  
           
Protokóły
      NTP,  SNTP, PTP, TSA, IRIG-B, SYSPLEX, TIME, WR(White Rabbit*)  
 NTP       RFC5905, RFC1305, RFC5906, RFC5907, RFC5908, RFC5909
 
 SNTP       RFC4330, RFC2030, RFC1769
 
PTPd
      LAN1-LAN2: PTPd [us] std   accuracy IEEE1588-2008
 
PTP       LAN3-LAN6: PTP   [ns] high accuracy for ITU G.8261*  
TSA
      RFC3161 (cryptographic interface to Elproma TSA)*  
IRIG-B       IRIG-B002/B122/B003/B123 (analogue moulation IEEE1344)  
DIGITAL IRIG-B       TC DCLS via RS232 or 485
 
IBM SYSPLEX       Sysplex IBM mainframe  
 TIME/DAYTIME
 
  RFC(868), RFC(867) - opcja*  
White Rabbit       (experimentalnie) - opcja*
 
           
GNSS
 
  MultiSAT GNSS (max. 2)
 
 ODBIORNIK SAT
      1 lub 2 (redundantne)
 
 GNSS
      GPS, GLONASS, GALILLEO* (test mode), BEIDOU* (test mode)
 
SBAS
      tak /EGNOS (ESA), WAAS/  
 OBSŁUGIWANA NOŚNA
      L1: 1575.42MHz; GLONASS 1598.06MHz-1605.38MHz
 
  LICZBA KANAŁÓW
      32
 
USTAWIENIE FABRYCZNE
      GPS+GLONAS
 
  DOKŁADNOŚĆ
      Lepsza niż 15ns (1s x 10E-9)
 
MAX. ODLEGŁOŚĆ
      1.2km od NTS-5000  (okablowanie UTP lub STP kat. 5)
 
  OCHRONA PRZEPIĘĆ
      tak  (wbudowane warystory)  
 
           
OSC
 
  układ podwójny RUBIDIUM+OCXO
 
RUBIDIUM     1
 
 OCXO  
  1
 
 STABILNOŚĆ       +/- 10E-8   /rok           OCXO
 

      +/- 10E-10 /miesiąc     OCXO
 

      +/- 10E-11 /sekundę    OCXO
 
        +/- 2x10E-11 /sek        RUBIDIUM  
        +/- 1x10E-11 /10s        RUBIDIUM
 
        +/- 2x10E-12 /100s      RUBIDIUM  
        +/- 5x10E-11 /miesiąc  RUBIDIUM  
        +/- 5x10E-10 /rok        RUBIDIUM  
  ZEWNĘTRZNE OSC       tak - podłączenie przez 1PPS-in (BNC)
 
           
 Interfaces
      Wszystkie zabezpieczone warystorami
 
 GNSS
      RJ45 2szt (RS485)
 
 LAN       RJ45 2szt (max. 6szt*)
 
 1PPS       BNC (50 Ohm) 1szt (IN); 1szt (OUT)
 
 10MHz       BNC (50 Ohm) 1szt  
 IRIG-B       BNC (50 Ohm) 1szt (IN); 1szt (OUT)  
 8x IRIG-B DISTR.
      BNC (50 Ohm) 8szt (OUT)  /opcja/
 
 RS232/RS485       DSUB9 2szt:  1szt (IN);   1szt (OUT)
 
 USB       2 szt.
 
 ALARM
      opcionalne na zamówienie
 
           
Other                          WIELKOŚĆ
      2U rack'19 (484x300x88,8mm)                         netto    8kG 
 
                OPAKOWANIE 
      BOX size     520x380x250                                 brutto 10kG
 
TEMPERATURA      

pracy 0C+50C    magazynowania -40C+85C

 
WILGOTNOŚĆ
      max. 95%  
 ZASILANIE
      IEC/EN 60320-1 (110/230VAC) max. 55W  
ZASILANIE REDUNDANTNE
      tak*                                           Instrukcja obsługi PDF