x

Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'17 (196 pages).

Elproma (Chapter 5 pages 49-71) Title: Wady synchronizacji opartej o odbiorniki GNSS i sieć Ethernet NTP/PTP

Authors: T.Widomski, K.Borgulski, J.Uzycki, P.Olbrysz, J.Kowalski (ELPROMA)       Download PDF: